HR Business Viet Nam Office

 

View from HR Business Viet Nam Office, Floor 46, Bitexco Financial Tower, No. 2 Hai Trieu, District 1, HCM City, Vietnam.

 

Contact us

– Phone: +84 8 6287 6051. Mobile: +84 903 802 537. Fax: +85 8 6287 6045
– Email: contact@hrbusinessvn.com; huong.huynh@hrbusinessvn.com
– Web: hrbusinessvn.com

LET'S START

HR Business Vietnam

Phone:
+84 903 802 537.

Email:
contact@hrbusinessvn.com huong.huynh@hrbusinessvn.com

Thân thiện, cởi mở và tạo cảm hứng cho học viên. Kiến thức liên quan chuyên sâu, trải nghiệm nhiều

placeholder
HG LHT
HR Deputy Manager - Business Partner, AEON Vietnam