Dịch vụ khảo sát thị trường lao động

HR Business Vietnam cung cấp nền tảng công nghệ khảo sát ý kiến online bằng ngôn ngữ Việt và Anh giúp doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức và cộng đồng nghề nghiệp thiết kế chương trình khảo sát và thăm dò ý kiến chuyên biệt trong phạm vi nội bộ hoặc mở rộng.

HR Business Vietnam đồng hành cùng doanh nghiệp thiết kế các chương trình khảo sát theo yêu cầu sôi động và đặc thù xoay quanh những chủ đề cập nhật tức thời được lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm và đề xuất giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp.

HR Business Vietnam phân tích dữ liệu, đưa nhận định và xu hướng mới nhất liên quan đến tối ưu hoá nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

HÃY LIÊN HỆ

HR Business Vietnam

Điện thoại:
+84 903 802 537.

Email:
contact@hrbusinessvn.com huong.huynh@hrbusinessvn.com

Thân thiện, cởi mở và tạo cảm hứng cho học viên. Kiến thức liên quan chuyên sâu, trải nghiệm nhiều

placeholder
HG LHT
HR Deputy Manager - Business Partner, AEON Vietnam

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác nhân sự chiến lược tin cậy?