Dịch vụ Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp

HR Business Vietnam hoạt động trên nền tảng công nghệ tiên tiến và nguồn dữ liệu được khảo sát, nghiên cứu và cập nhật nhất.

HR Business Vietnam cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp đưa ra giải pháp và dịch vụ thích hợp nhất nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

HR Business Vietnam tư vấn và đồng hành cùng doanh nghiệp trong lĩnh vực tối ưu đãi ngộ tổng thể, quản trị thành tích, quản trị nhân tài, gia tăng trải nghiệm, gắn kết nhân viên, truyền thông và văn hoá doanh nghiệp.

HÃY LIÊN HỆ

HR Business Vietnam

Điện thoại:
+84 903 802 537.

Email:
contact@hrbusinessvn.com huong.huynh@hrbusinessvn.com

Thân thiện, cởi mở và tạo cảm hứng cho học viên. Kiến thức liên quan chuyên sâu, trải nghiệm nhiều

placeholder
HG LHT
HR Deputy Manager - Business Partner, AEON Vietnam

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác nhân sự chiến lược tin cậy?