Văn phòng HR Business Viet Nam

View nhìn từ văn phòng HR Business Việt Nam, lầu 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

 

Liên hệ

– Điện thoại: +84 8 6287 6051. Di động: +84 903 802 537. Fax: +85 8 6287 6045
– Email: contact@hrbusinessvn.com; huong.huynh@hrbusinessvn.com
– Web: hrbusinessvn.com

 

HÃY LIÊN HỆ

HR Business Vietnam

Điện thoại:
+84 903 802 537.

Email:
contact@hrbusinessvn.com huong.huynh@hrbusinessvn.com

Thân thiện, cởi mở và tạo cảm hứng cho học viên. Kiến thức liên quan chuyên sâu, trải nghiệm nhiều

placeholder
HG LHT
HR Deputy Manager - Business Partner, AEON Vietnam